top of page

Kontakt

Sekretariatet

Dansk Forening for Markedsføringsret

c/o Plesner
Amerika Plads 37
2100 København Ø
Email: markedsforingsforeningen@plesner.com

bottom of page